Eksperci

dr Maciej Czeremski

Wykładowca (a od 2012 roku zastępca dyrektora) w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany także z poznańską kognitywistyką. Opiekun naukowy wszystkich dotychczasowych edycji konferencji Mózg-Umysł-Religia. Zajmuje się semiotyką oraz antropologią religii, specjalizując się w adaptacji strukturalizmu i jezykoznawstwa kognitywnego na grunt teorii mitu. Tej tematyce poświęcone są jego publikacje książkowe: "Struktura mitów. W stronę metonimii" (2009) oraz "Mit i utopia" (2012, wspólnie z Jakubem Sadowskim).

prof. dr hab. Jerzy Vetulani

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej cytowanych polskich biologów. Profesor nauk przyrodniczych, specjalizuje się w psychofarmakologii. Wiceprzewodniczący Instytutu Farmakologii PAN, wykładowca w Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum UJ oraz na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neuroscience. Laureat prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy. Autor ponad pięciustet publikacji naukowych w najbardziej wpływowych polskich i zagranicznych wydawnictwach oraz niezliczonych prac i wystąpień popularyzatorskich (w tym bloga "Piękno neurobiologii" http://vetulani.wordpress.com), krytyk polityki penalizującej dostęp do marichuany. Wielokrotnie nagradzany - m.in. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla nauki.

dr hab. Józef Bremer, prof. Ignatianum, prof. UJ

Filozof i logik, doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, jezuita. Dziekan Wydziału Filozoficznego "Ignatianum" oraz kierownik Zakładu Kognitywistyki UJ. Studiował w Philosophisch–Theologische Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem, na Ludwigs-Maximilians Universitat oraz na Uniwersytecie Bielefeld, a tytuł doktora (za rozprawę opublikowaną pod tytułem "Rekategorisierung statt Reduktion. Zu W. Sellars' Philosophie des Geistes", 1997) zdobył w Hochschule für Philosophie w Monachium. Jego główne zainteresowania naukowe oscylują wokół współczesnych teorii umysłu i świadomości oraz filozofii Ludwika Wittgensteina. Oprócz kilkudziesięciu artykułów oraz prac o charakterze religijnym opublikował "Ludwig Wittgenstein a religia" (2001), "Problem umysł-ciało" (2001), "Wprowadzenie do logiki" (2006), "Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości" (2005), "Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych" (2008), "Wprowadzenie do filozofii umysłu" (2010), "Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych" (2013).

prof dr hab. Marian H. Lewandowski

Profesor biologii, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt oraz Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii UJ. Uczestnik projektów badawczych m.in. na Uniwersytecie w Liege i Instytucie Maxa Plancka. Były prezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurobiologicznego. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową i dydaktyczną. Były prezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurobiologicznego. Specjalista w zakresie fizjologicznych mechanizmów zegara biologicznego ssaków, którym tej to tematyce przede wszystkim poświecone są jego liczne artykułu naukowe w anglo- i polskojęzycznych periodykach oraz monografia "Strukturalna i funkcjonalna analiza projekcji cholinergicznej tworu siatkowatego pnia mózgu do kory wzrokowej" (1995).

dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. UJ

Religioznawca związany z Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuję się etnologią religii oraz teorią mitu. Członek International Association for the History of Religions oraz Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Tłumacz z języka angielskiego i rosyjskiego. Autor między innymi cenionego podręcznika "Etnologia religii" (2001) oraz monografii "Symbolika kruka" (1991), "Religie Australii" (1998), "Religia Słowian" (2003), "Od Valinoru do Mordoru" (2004), "Szamanizm" (2005), "Religie Czarnej Afryki" (2005).

prof. dr hab. Andrzej Pilc

Absolwent medycyny na łódzkiej Akademii Medycznej. Kierownik Zakładu Neurobiologii w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, kierownik Zakładu Gospodarki Lekiem na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Naukowej firmy Selvita. Stypendysta Synthelabo w Paryżu oraz Szkoły Medycznej Uniwersytetu Teksańskiego w Houston. Jeden z najbardziej znanych polskich psychofarmakologów, ceniony zwłaszcza za swoje badania nad lekami psychotropowymi. Autor ponad dwustu artykułów w polskich i anglojęzycznych periodykach naukowych.

dr Stefan Florek

Filozof, psycholog, pracownik Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zzwodowej w Nowym Sączu, członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Autor licznych artykułów, rozdziałów monografii oraz książki "Wartościujący umysł: z perspektywy kognitywizmu i filozofii środowiskowej" (2007). Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim neuroestetyki oraz neuroetyki.

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus