Komitet organizacyjny

Szymon Król

Wawrzyniec Ordziniak

Anna Hojdeczko

Natalia Kłeczek

Karol Kaczorowski

Małgorzata Mrówczyńska

Michał Spurgiasz

Małgorzata Dulska

Agnieszka Dąbal

Matylda Ciołkosz

Natalia Nieciąg

Magdalena Kozioł

Adam Anczyk

Maksymilian Woch

Anna Łagan

Agnieszka Rojowska

Aleksandra Sadowska

Justyna Bentkowska

Jakub Szczęśniak

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus