Nagrania

Poniżej udostępniono nagrania referatów z pierwszej edycji konferencji Mózg-Umysł-Religia z roku 2013. W poniższych zasobach znajdują się wystąpienia jedynie tych osób, które wyraziły zgodę na publikację.

W celu pobrania pliku w formacie mp3 należy kliknąć nazwę panelu.

 

Sobota

Panel I

Christine Maria Przybyła „Ateizm w perspektywie teorii religii jako biologicznej adaptacji"

Grzegorz Marek „Sumienie jako adaptacyjny mechanizm neuropsychologiczny"

Wojciech Sak „Wolna wola – doświadczenie osobowe w obliczu neuronauk"

Panel II

Marta Antosz „Sicarios – rola religii i narkotyzacji w rzeczywistości oraz fikcji literackiej"

Maciej Grzelczyk „Petroglify i piktogramy jako dowody odmiennych stanów świadomości ludności prahistorycznej"

Jakub Szczęśniak „Etapy odmiennych stanów świadomości. Modele: Grofa, Reichel-Dolmatoffa, Lewis-Williamsa i Dawsona – porównanie"

Panel III

Paweł Łowicki „Doświadczenie mistyczne a substancje psychoaktywne"

Konrad Pomorski „Stany mistyczne i doświadczenie śmierci po zażyciu dimetylotryptaminy (DMT)"

Radosław Stupak „Ketamina. Czyli doświadczenia schizofrenia, doświadczenie mistyczne i lek na depresję i uzależnienie w jednym"

Panel IV

Kasper Kalinowski, Łukasz Okruszek „Od przeżyć mistycznych po utratę wiary – czyli o związku zaburzeń neuropsychiatrycznych z religijnością"

Monika Słodka, Dagna Skrzypińska, Kamil Łacina „Relacja między schizofrenią a religią i religijnością"

Bernadeta Prandzioch „Głód doskonałości. Anorexia mirabilis – między asceza a psychopatologią"

Panel V

Matylda Ciołkosz „Ahankara, buddhi, manas, purusza – mechanizm poznawczy w Sankhjakarice w świetle teorii kognitywnych"

Magdalena Rydzewska „Poznawcze mechanizmy medytacji buddyjskiej"

Maksymilian Woch „W poszukiwaniu śladu nieskończoności, czyli medytacja jako powrót do kołyski. Odtwarzanie poznawczych doświadczeń protowerbalnych z okresu niemowlęctwa poprzez stany kontemplacyjne"

Errata do wystąpienia pani Matyldy Ciołkosz

Powołując się na koncepcję języka jako systemu symbolicznego Ronalda Langackera autorka referatu użyła określeń "płaszczyzna semantyczna" i "płaszczyzna fonologiczna". Langacker pisze oczywiście o strukturach symbolicznych jako dwuBIEGUNOWYCH, operując terminami "BIEGUN semantyczny" i "BIEGUN fonologiczny". To właśnie te terminy miała na myśli autorka, mówiąc o wyżej wspominanych "płaszczyznach".

 

Niedziela

Panel I

Leszek Michta „Infradźwieki źródłem przeżyć o charakterze religijnym"

Agnieszka Dąbal „Jak modlitwa może zmienić kształt czaszki – biologiczne podłoże religijności według Franza Josepha Galla"

Panel II

Martin Lang „Multilevel approach to rituals: The role in synchrony in humancooperative behavior"

Panel III

Szymon Biduła „Sieć podstawowa mózgu jako podłoże części zjawisk religijnych"

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus