O pierwszej edycji konferencji Mózg-Umysł-Religia

Jak wielu może być w Polsce specjalistów zainteresowanych tak niszowym tematem jak pogranicze religioznawstwa i kognitywistyki? Dwóch? Trzech?

Dlatego gdy pojawiły się pierwsze pomysły na zorganizowanie w 2013 roku konferencji naukowej Mózg – Umysł – Religia, atmosfera podszyta była pewną nieśmiałą niepewnością. Co jednak pomysłów nie zahamowało, oczywiście. A gdy patronat honorowy objął sam dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Jarosław Górniak, tylko dodało to organizatorom sił. Konferencja miała być rewelacyjna, kropka.

Gdy po ogłoszeniu naboru zaczęły napływać pierwsze abstrakty, każdy był przyjmowany wybuchem nietajonego entuzjazmu. W sumie nadesłano ich ponad siedemdziesiąt, więc wybranie spośród nich tych dwudziestu dziewięciu najlepszych, najciekawszych i najbliższych tematyce konferencji okazało się zadaniem zaprawdę heroicznym, okupionym potem i łzami wylanymi podczas niekończących się narad i dyskusji. Niemniej misję wypełniono i udało się stworzyć w sumie dziewięć (prześcigających się atrakcyjnością) paneli, dotyczących m.in. religii jako adaptacji, odmiennych stanów świadomości i środków psychoaktywnych, psychopatologii, medytacji w świetle nauk kognitywnych czy cybernetyki i transhumanizmu. A wisienką na torcie okazała się zgoda ze strony najwybitniejszych polskich naukowców, którzy zgodzili się wygłosić wykłady eksperckie oraz wziąć udział w dyskusjach.

I tak, gdy 2 maja otwarto konferencję w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykład inauguracyjny głoszący potrzebę religioznawstwa kognitywnego wygłosił nieoceniony opiekun naukowy konferencji, dr Maciej Czeremski. Dalej można było wysłuchać porywających: prof..dr hab. Jerzego Vetulaniego („Neurobiolog szuka duszy"), dr hab., prof. UJ Józefa Bremera („Wolna wola z perspektywy neuronauk") oraz prof. dr hab. Mariana H. Lewandowskiego („Dychotomia mózgowia, czyli specyficzne funkcje dla niespecyficznych układów"). 3 maja odbyła się także dyskusja ekspertów (kto był, pamięta jak gorąca) poświęcona perspektywom badawczych dla łączenia religii i paradygmatu neurokognitywnego. Prowadził ją dr hab. Tomasz Sikora, a udział wzięli: dr hab., prof. UJ Andrzej Szyjewski, prof. dr hab. Andrzej Pilc oraz dr Stefan Florek. (Chyba nikogo nie powinno zdziwić, że dość regularnie brakowało miejsca w imponującej auli Collegium Novum dla wszystkich zainteresowanych .)

Oczywiście to wszystko byłoby na nic, gdyby nie wy, którzy przyszliście i pokazaliście, jak wspaniali mogą być uczestnicy konferencji - między innymi dopytując się, kiedy ciąg dalszy.

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus