PROGRAM KONFERENCJI MÓZG-UMYSŁ-RELIGIA 2013

SOBOTA, 2 marca 2013

9:00-10:00 wykład inauguracyjny:

dr Maciej Czeremski „O potrzebie religioznawstwa kognitywnego"

10:00-10:10 przerwa kawowa

PANEL I: prowadzenie Szymon Król

10:10 – 10:30 Christine Maria Przybyła „Ateizm w perspektywie teorii religii jako biologicznej adaptacji"

10:30-10:50 Grzegorz Marek „Sumienie jako adaptacyjny mechanizm neuropsychologiczny"

10:50-11:20 Wojciech Sak „Wolna wola – doświadczenie osobowe w obliczu neuronauk"

11:20-11:30 przerwa kawowa

PANEL II: prowadzenie Szymon Król

11:30-11:50 Marta Antosz „Sicarios – rola religii i narkotyzacji w rzeczywistości oraz fikcji literackiej"

11:50-12:10 Maciej Grzelczyk „Petroglify i piktogramy jako dowody odmiennych stanów świadomości ludności prahistorycznej"

12:10-12:30 Karolina Filusz, Natalia Jermakow „Opuszczenie ciała i podążanie w stronę światła. Czy zagadka została rozwiązana?

12:30-12:50 Jakub Szczęśniak „Etapy odmiennych stanów świadomości. Modele: Grofa, Reichel-Dolmatoffa, Lewis-Williamsa i Dawsona – porównanie"

12:50-13:15 – przerwa kawowa

13:15-14:15 – wykład ekspercki:

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani: „Neurobiolog szuka duszy"

14:15-14:45 przerwa obiadowa

PANEL III: prowadzenie Małgorzata Dulska

14:45-15:05 Paweł Łowicki „Doświadczenie mistyczne a substancje psychoaktywne"

15:05-15:25 Konrad Pomorski „Stany mistyczne i doświadczenie śmierci po zażyciu dimetylotryptaminy (DMT)"

15:25-15:45 Radosław Stupak „Ketamina. Czyli doświadczenia schizofrenia, doświadczenie mistyczne i lek na depresję i uzależnienie w jednym"

15:45-16:05 przerwa kawowa

PANEL IV: prowadzenie Małgorzata Dulska

16:05-16:25 Kasper Kalinowski, Łukasz Okruszek „Od przeżyć mistycznych po utratę wiary – czyli o związku zaburzeń neuropsychiatrycznych z religijnością"

16:25-16:45 Monika Słodka, Dagna Skrzypińska, Kamil Łacina „Relacja między schizofrenią a religią i religijnością"

16:45-17:05 Bernadeta Prandzioch „Głód doskonałości. Anorexia mirabilis – między asceza a psychopatologią"

17:05-17:25 przerwa kawowa

PANEL V: prowadzenie Agnieszka Rojowska

17:25-17:45 Matylda Ciołkosz „Ahankara, buddhi, manas, purusza – mechanizm poznawczy w Sankhjakarice w świetle teorii kognitywnych"

17:45-18:05 Magdalena Rydzewska „Poznawcze mechanizmy medytacji buddyjskiej"

18:05-18:25 Maksymilian Woch „W poszukiwaniu śladu nieskończoności, czyli medytacja jako powrót do kołyski. Odtwarzanie poznawczych doświadczeń protowerbalnych z okresu niemowlęctwa poprzez stany kontemplacyjne"

18:35 zakończenie

NIEDZIELA,3 marca 2013

9:00-10:00 wykład ekspercki:

dr hab. Józef Bremer, prof. Ignatianum, prof. UJ „Wolna wola z perspektywy neuronauk"

10:00-10:10 przerwa kawowa

PANEL I: prowadzenie Natalia Kłeczek

10:10 – 10:30 Leszek Michta „Infradźwieki źródłem przeżyć o charakterze religijnym"

10:30 - 10:50 Grzegorz Żabiński, Aleksandra Krogulska „Magia szyszynki – biologiczna podstawa doświadczenia duchowego i przedmiot zainteresowania myślicieli Wschodniego i Zachodniego kręgu kulturowego"

10:50 -11:10 Ewelina Twardoch „Big Dream. Neuro-interpretacje znaczenia snu religijnego"

11:10 -11:30 Agnieszka Dąbal „Jak modlitwa może zmienić kształt czaszki – biologiczne podłoże religijności według Franza Josepha Galla"

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:13:15 PANEL DYSKUSYJNY:

„Paradygmat neurokognitywny i religia – perspektywy badawcze"

eksperci: dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. Uj., prof. dr hab. Andrzej Pilc, dr Stefan Florek

moderator: dr hab. Tomasz Sikora

13:15-13:30 przerwa kawowa

PANEL II: prowadzenie Adam Anczyk

13:30-13:50 Waldemar Gembalik „Orientacja religijna a orientacja biologiczna"

13:50-14:10 Karol Kaczorowski „Teoria mózgu dwukomorowego jako postulowana przez Juliana Jaynesa eksplikacja genezy religii"

14:10-14:30 Martin Lang „Multilevel approach to rituals: The role in synchrony in humancooperative behavior"

14:30-15:15 przerwa obiadowa

15:15-16:15 wykład ekspercki

prof. dr hab. Marian H.Lewandowski „Dychotomia mózgowia czyli specyficzne funkcje dla niespecyficznych układów"

16:15-16:30 przerwa kawowa

PANEL III: prowadzenie Magdalena Kozioł

16:30 – 16:50 Szymon Biduła „Sieć podstawowa mózgu jako podłoże części zjawisk religijnych"

16:50 – 17:10 Joanna Rewera „Kwantowa świadomość – kwantowe oświecenie"

17:10 – 17:30 Patryk Piesiak „Możliwe scenariusze przyszłego wykorzystania i modyfikacji obwodów religijnych mózgu z perspektywy transhumanizmu kognitywnego"

17:30 – 17:50 przerwa kawowa

PANEL IV: prowadzenie Karol Kaczorowski

17:50 – 18:10 Paweł Chyc „Brak koncepcji umysłu. Kilka uwag na temat religijności tzw. społeczeństw tradycyjnych"

18:10 – 18:30 Adam Anczyk „Mózg wielokulturowy"

18:30 – 18:50 Michał Spurgiasz „Nauki kognitywne a teoria magii"

19:00 Zakończenie konferencji

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus