Komitet organizacyjny

Koordynatorzy: mgr Natalia Kłeczek, Mikołaj Kupiec

Public Relations: Anna Hojdeczko

Finanse: mgr Karol Kaczorowski, Szymon Król

Projekty graficzne: mgr inż. Michał Florek

Administratorzy stron internetowych: Michał Gocyła, mgr Jakub Szczęśniak

Edycja tekstów: Agnieszka Dąbal

Zespół ds.organizacyjnych: Matylda Ciołkosz, mgr Małgorzata Dulska, mgr Filip Kinczyk, mgr Karolina Kotkowska, Magdalena Kozioł, mgr Leszek Michta, Maksymilian Woch

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus