Publikacja pokonferencyjna - nabór artykułów

Szanowni Państwo!!!

Gorąco zachęcamy do nadsyłania artykułów, które swoją tematyką nawiązywałyby do zagadnień drugiej edycji konferencji Mózg-Umysł-Religia. Otrzymane propozycje będą już po raz drugi opublikowane w Periodyku Młodych Religioznawców "Ex Nihilo" i stworzą pokonferencyjny cykl publikacji. Jednocześnie przypominamy, że Periodyk znajduje się na liście czasopism punktowanych – publikacja w nim zapewnia ich aż pięć!!!

Każdy nadesłany artykuł przejdzie procedurę redakcyjną stosowaną w periodyku. Prosimy o przesyłanie proponowanych przez Państwa tekstów nawiązujących do tematyki konferencji na nasz adres: mozgumyslreligia@gmail.com. Termin nadsyłania artykułów upływa 31 maja 2014r. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów nie tylko prelegentów, ale też inne osoby
zainteresowane tematem!

Zachęcamy do pisania i publikowania!!!

Wytyczne

Termin nadsyłania artykułów: 31 maja 2014r.
Adres: mozgumyslreligia@gmail.com

Procedura recenzyjna

Artykuły naukowe w Ex Nihilo podlegają procedurze recenzyjnej składającej się z kilku etapów.

Wstępna akceptacja Kolegium Redakcyjnego, które decyduje o skierowaniu artykułu do recenzji naukowej i zbiera ewentualny spis poprawek, których wprowadzenie jest konieczne przed przyjęciem tekstu do druku.

Recenzja naukowa. Artykuły podlegają podwójnej recenzji naukowej: pierwszym recenzentem jest ekspert z danej dziedziny. Przez wzgląd na specjalizacjępisma najczęściej jest to pracownik Instytutu Religioznawstwa, w stopniu co najmniej doktora. Drugim recenzentem jest recenzent tomu, jest to samodzielny pracownik naukowy. Recenzja jest "podwójnie ślepa", co oznacza że autor nie zostaje powiadomiony o personaliach recenzenta a recenzent ocenia tekst pozbawiony informacji o tożsamości autora. Powinnością Autora jest dostosowanie się do wymogów recenzentów, wprowadzając ewentualne poprawki lub wyjaśniając zaistniałe wątpliwości.

Redakcja naukowa. Artykuł podlega weryfikacji naukowej, sprawdzana jest rzetelność źródeł, cytowań oraz wprowadzonych poprawek. Powinnością Autora jest współpraca z Redaktorem w celu przygotowania artykułu do druku. W przypadku tekstów anglojęzycznych artykuł podlega dodatkowo adjustacji językowej. Artykuł może zostaćodrzucony na każdym etapie postępowania recenzyjnego.

Wymagania formalne

Prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi podanym na stronie periodyku Ex Nihilo.

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus