Patronat nad tegoroczną edycją międzynarodowej konferencji Mózg Umysł Religia obejmują

Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak od 2012 roku sprawuje funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia chirurg, ze stopniem profesora nauk medycznych, jest wychowankiem dawnej Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum UJ). Działalność naukową łączy z pracą chirurga oraz aktywnością w strukturach akademickich. Autor 133 publikacji, w tym dwóch znaczących monografii na temat chorób przewodu pokarmowego. Członek m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, European Society of Endocrine Surgery. W latach 2008 - 2012 konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii od 2010 do 2011 roku. Przed objęciem stanowiska rektora, zajmował stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM (2005-2008), kierownika Katedry Anatomii UJ CM (2004-2008) oraz prorektora UJ ds. CM (2008-2012)

Dziekan Wydziału Filozoficznego

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – ekonomista i socjolog, profesor nauk społecznych. Stypendysta takich ośrodków badawczych jak Hertford College (Uniwersytet Oksfordzki), Interuniversity Consortium for Political and Social Research na Uniwersytecie Michigan oraz Uniwersytetu w Kolonii. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych oraz socjologii gospodarki i organizacji. Z wyników prowadzonych przez niego projektów badawczych korzystały takie organizacje jak ONZ, Bank Światowy, Komisja Europejska czy większość polskich agencji rządowych. Autor ponad siedemdziesięciu artykułów naukowych, założyciel i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Od 2012 roku dziekan Wydziału Filozoficznego UJ.

Studia Religiologica

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Szyjewski
V-ce redaktor naczelna: dr Elżbieta Przybył-Sadowska
Sekretarz redakcji: mgr Dominika Górnicz

Magazyn psychologiczny Charaktery

"Charaktery" to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący wiedzę psychologiczną dla wszystkich, którzy szukają w życiu prawdy o samych sobie. To profesjonalne artykuły, wspólne rozwiązywanie problemów, porady ekspertów i wybitnych specjalistów oraz rzetelna wiedza wprost na wyciągnięcie ręki!

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015