Opiekun naukowy konferencji

Dyrektor ds. Studenckich
Instytutu Religioznawstwa
dr Maciej Czeremski

Komitet organizacyjny

Natalia Kłeczek, Matylda Ciołkosz, Anna Hojdeczko, Michał Florek, Jakub Szczęśniak, Magdalena Kozioł, Szymon Król, Maksymilian Woch, Michał Gocyła, Karol Kaczorowski, Agnieszka Dąbal, Małgorzata Dulska, Mikołaj Kupiec, Karolina Hess, Leszek Michta, Katarzyna Bajka, Adam Anczyk, Filip Kinczyk, Dorota Wójciak, Andrea Czaja, Kama Wodyńska, Kinga Ziembińska, Mariusz Zalewski, Robert Czyżykowski

Instytut Religioznawstwa UJ

Kiedy w 1974 roku powstawał skromny Instytut Religioznawstwa, zapewne nikt nie spodziewał się, że z czasem stanie się on miejscem tak niepowtarzalnym i wyrazistym, przyciągającym świetnych naukowców oraz ambitnych studentów. A jednak udało się, i na dzień dzisiejszy pod dyrekcją dr hab. Tomasza Sikory Instytut ten wciąż cieszy się powodzeniem wśród ludzi ciekawych świata jako największa w kraju placówka zajmująca się badaniem religii „we wszelkich jej przejawach i aspektach". Zwłaszcza, że przez ponad trzydzieści lat jako jedyna w Polsce  oferowała studia stacjonarne w zakresie religioznawstwa, a tytuł doktora lub doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa może nadać tylko Wydział Filozoficzny UJ (w ramach którego ów Instytut działa).

Jeśli kiedykolwiek chcieliście dowiedzieć się, jaką strukturę może mieć sacrum, o co chodzi z tymi micwot, dlaczego w 2012 roku nie było końca świata, co to jest numinosum i jak wyglądał średniowieczny trybunał inkwizycyjny – Instytut Religioznawstwa jest właściwym miejscem by o to zapytać. Badania prowadzone przez związanych z nim pracowników dotyczą zarówno religii świata (w tym Polski – to zasługa zwłaszcza Pracowni Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej) w ich wymiarze instytucjonalnym, jak i wszelakiej maści związanych z nimi zjawisk – stąd prężnie rozwijające się zakłady: Socjologii Religii, Psychologii Religii, Filozofii Religii czy Fenomenologii i Antropologii Religii. Przedsmak tych fascynujących rozważań może dać lektura trzech czasopism wydawanych przez Instytut – rocznik Studia Religiologica, kwartalnik Nomos oraz Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo (wszystkie znalazły swoje zasłużone miejsce na ministerialnej liście czasopism punktowanych).

Oprócz regularnego wysyłania swoich studentów na międzynarodowe szkoły religioznawcze oraz do zaprzyjaźnionych uczelni w ramach programu Erasmus, Instytut słynie ze swoich (organizowanych często z imponującym rozmachem) ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji (wśród których mamy nadzieję złotymi głoskami zapisze się tegoroczna edycja MUR), a także licznych otwartych wykładów i spotkań z przedstawicielami wspólnot wyznaniowych – dających niepowtarzalną okazję by przekonać się, że większość dotychczasowych gładkich stereotypów odeszła w cień i niepamięć . Krótko mówiąc, jest to zdecydowanie miejsce, które zmienia człowieka – ale jakoś trudno spotkać, kogoś kto by na te zmiany narzekał.

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus